Img

Acord "Faur"

Colaborare

Precizare cu privire la modalitatea de lucru Acord ,,FAUR" desfășurată sub licența Mărcii "CASA FAUR”

Acordul "FAUR" desfășurat sub licența Marcii ”CASA FAUR”, conform definițiilor date acesteia, reprezintă un angajament de creditare, garantare sau de intermediere, desfășurată sub lincența sau franciza acestei mărci, folosindu-se ca strategie : secrete comerciale, know-how, acorduri de confidențialitate, etc., ce sunt puse în practică prin intermediul unor activități de prestări servicii, compensări, intermedieri financiare, garantări, cesionări sau cumpărări de creanțe.

Se va încheia mai întâi, între asocierea reprezentată de Marca ,, CASA FAUR” și potențialii beneficiarii, o înțelegere de confidențialitate (necomunicare și/sau de neîncălcare) ("Acordul"), urmat de încheierea unui Acord ,,FAUR” ce reprezintă o Scrisoarea angajament cu privire la modalitățiile de colaborare sau posibilitățiile propuse, în vederea intermedierii, garantării sau creditării .

Precizare: ca procedură de lucru pentru sumele avansate, la NEVOIE, unei DEBITOARE, în baza Acordului ”FAUR” la restituirea împrumutului ori compensare se va ține cont, pentru sumele avansate și de dobânzile, comisioanele, sau orice alte cheltuieli achitate în numele debitoarei, sau generate pe parcursul procedurii, acestea urmând a fi recuperate prin achitare, compensare sau prin includere în onorarii/remunerații.

Acordul ,,Faur” vine în sprijinul celor interesați folosind ca modalitate de finanțare, angajamente "cash pooling" (utilizarea resurselor financiare disponibile pentru acoperirea necesarului de resurse financiare al altor companii), iar ca modalitate de lucru, asocierea noastră, apelează la serviciile celor mai mari firme, externalizând serviciile desfășurate sub licența Mărcii ”CASA FAUR”, către cele mai mari firme de audit contabilitate, recuperari creanțe, avocatură, evaluări, investigații etc., ce funcționează la ora actuală pe piața din România/Internațională, asocierea reprezentată deMarca ,,CASA FAUR” participând cu finanțarea.

Cu stimă,

Faur Tiberiu